Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

zirkstraat 42 / Nationalestraat 18
2000 Antwerpen
België

0032 4 78 760 755

Pascale Masselis is an Antwerp based fine jewellery designer. She makes unique, handmade pieces from gold and gemstones.

Juweelontwerpster

Nieuws

Nieuws en updates van juwelier Pascale Masselis

De 4 C's

pascale masselis

De 4 C's

Carat, Colour, Clarity en Cut

Geen twee diamanten zijn gelijk, ze hebben elk hun eigen unieke "vingerafdruk".
De kwaliteit van een diamant wordt bepaald door de 4 C's Carat, Colour, Clarity en Cut.

Hieronder een overzichtCarat of karaat

Het gewicht van een diamand wordt uitgedrukt in Karaat.
Eén karaat komt overeen met 0,2 gram of 100 punten.

Bv. : 0,80 ct komt overeen met 80 punten

 

Color of kleur

Diamant is te verkrijgen in verschillende kleurschakeringen variërend van kleurloos tot lichtgeel.
Uitzonderlijk vindt men ook fel gekleurde diamant, dit noemt men "Fancy colours". 
 

Clarity of zuiverheid

De "clarity" beschrijft hoe zuiver een diamant is. Naargelang het aantal, de locatie en grootte van de insluitsels krijgt de diamant een gradatie. De beste diamanten zijn loepzuiver.
 

Cut of Slijpvorm

Als een diamant niet goed geslepen is zal hij minder goed met het licht spelen. Een perfecte geslepen diamant zorgt voor meer glans, vuur en lichtspel.
Een diamant wordt in facetten geslepen, deze facetten hebben elks hun eigen benaming.