Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

zirkstraat 42 / Nationalestraat 18
2000 Antwerpen
België

0032 4 78 760 755

Pascale Masselis is an Antwerp based fine jewellery designer. She makes unique, handmade pieces from gold and gemstones.

Juweelontwerpster

Deelname meesterlijk Amsterdam

Nieuws

Nieuws en updates van juwelier Pascale Masselis

Deelname meesterlijk Amsterdam

pascale masselis

meesterlijk amsterdam


Met trots melden we dat Pascale Masselis bij de eerste lading officieel erkende ambachtslieden is. 

Met deze wettelijke definitie zullen de ambachtslieden hun kennis eindelijk erkend en beschermd zien. De invoering van een wettelijke definitie is de erkenning van hun talent, de valorisatie en bescherming van hun werk. Hun gouden handen verdienen het gekend te zijn en te worden erkend en beschermd.
-Willy Borsus-

Aan een erkenning als ambachtsman/-vrouw is het recht gekoppeld om een bijhorend logo te gebruiken. Op die manier hoopt de overheid de zichtbaarheid van de ambachtelijke vaardigheden in de samenleving te vergroten.